CÔNG TY TNHH DỆT MAY HEBEI WEAVER.

24 năm kinh nghiệm sản xuất

Chỉ may Polyester kéo sợi nhuộm