CÔNG TY TNHH DỆT MAY HEBEI WEAVER.

24 năm kinh nghiệm sản xuất

Thị phần của Trung Quốc trong nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ đã giảm 7% tính đến tháng 5 năm nay

Số liệu mới nhất cho thấy giá trị nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ trong tháng 5/2022 đã tăng lên 11,513 tỷ USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Sản lượng nhập khẩu đạt 10,65 tỷ m2, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Giá trị nhập khẩu hàng may mặc của Hoa Kỳ trong tháng 5 năm 2022 tăng mạnh lên 8,51 tỷ USD, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm ngoái và khối lượng nhập khẩu đạt 2,77 tỷ m2, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Khối lượng nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ từ Trung Quốc trong tháng 5 năm 2022 đã lên tới 2,89 tỷ m2, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Giá trị nhập khẩu đạt 2,49 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Giá trị nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ từ Trung Quốc trong tháng 5 năm 2022 đã tăng lên 1,59 tỷ USD, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm ngoái và khối lượng nhập khẩu đạt 850 triệu m2, tăng 20% ​​so với cùng kỳ năm ngoái.So với năm 2019, tổng giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 14,6%, trong khi tổng giá trị nhập khẩu của i tăng 24,6%.

 

Ngoài ra, từ thị phần nhập khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ trong tháng 1-5 / 2022, thị phần của Trung Quốc trong nhập khẩu hàng dệt may của Hoa Kỳ đã giảm từ 28,4% xuống 21,6%, trong khi Việt Nam ', Campuchia', Ấn Độ 'và Indonesia' tỷ trọng nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ không thay đổi nhiều.


Thời gian đăng: 08-02-2022